Sverige avrundar ordförandeskap i innovationsnätverket Eureka

Den sista juni avrundar Sverige sitt ordförandeskap för det internationella innovationsnätverket Eureka. Det svenska ordförandeskapet har, utifrån värderingarna transparens, öppenhet, förenkling samt effektivitet, arbetat för att anpassa och utveckla Eureka utifrån dagens globala förutsättningar. Sverige lämnar nu över ordförandeskapsklubban till Spanien.