Sverige behöver en långsiktig och genomtänkt skolpolitik

Utlovade pengar till skolan visade sig vara en omfördelning. Konstrasterna mellan ord och handling i skolpolitiken blir allt större. Istället verkar politikernas jakt på snabba pressklipp vara viktigare.