”Sverige behöver nationell AI-strategi”

Det är hög tid att Sverige utformar en genomtänkt och omfattande nationell AI-strategi, menar Jennie Sinclair, föreläsare inom AI.

Jennie Sinclair. FOTO: Paulina Torbjörnsen.

I stället för att oroa oss för att få konkurrens av maskiner bör vi lägga vår energi på att utveckla det mänskliga medvetandet och vårda de egenskaper som skiljer oss från maskiner, anser Jennie Sinclair som har 30 års erfarenhet av kommunikationsarbete för techbranschen och är grundare av företagen Hipe Agency och Techposition.

Hon påminner om att medvetande är mer än bara medvetenhet. ”Det omfattar intuition, empati, självmedvetenhet, kreativitet och förmågan att göra moraliska bedömningar – egenskaper som inte ens de mest avancerade AI-systemen, som OpenAI:s tjänst Chat-GPT, ännu kan uppvisa”, framhåller hon på debattplats i Sydsvenskan.

Ett av syftena med en nationell AI-strategi är enligt debattören att realisera sådant som kan få näringslivet att växa och som ger möjlighet att leverera välfärd för kommande generationer. ”Företag bör bli skyldiga att lägga fram en plan för att utnyttja den kapacitet som AI frigör, på samma sätt som de nu lägger fram jämställdhetsplaner och liknande”, menar Jennie Sinclair.

Hon tycker att Sverige på längre sikt skulle Sverige kunna införa ett AI-körkort ”så att alla kan bli mer bekanta med tekniken och dess möjligheter och risker”. Slutligen menar hon att det behövs en nationell framtidsvision för Sverige som demokrati, där ny teknik skapar det samhälle vi vill leva i, både ur ett etiskt och existentiellt perspektiv.

Läs hela debattartikeln, klicka här.