Sverige bidrar med sjukvårdsinsatser i arbetet mot ebola

Regeringen har beslutat att bidra med ytterligare 100 miljoner kronor i humanitärt stöd till arbetet mot ebolautbrottet i Västafrika.

– Det är många som vill hjälpa till och regeringen har nu fattat ett antal beslut för att höja Sveriges insatser. En nyckelfråga är att svensk personal som vill åka får ledigt och där tycker jag Sveriges kommuner och landsting nu har skickat mycket positiva signaler om att människor ska ges ledighet, säger Gabriel Wikström, folkhälso- och sjukvårdsminister.

Pressmeddelande: Sverige bidrar med sjukvårdsinsatser i arbetet mot ebola i Västafrika
Sveriges arbete gällande ebola

Utrikesdepartementet, Socialdepartementet,
16 oktober 2014