Sverige deltar i World Urban Forum 7

Den 5-11 april hålls det sjunde World Urban Forum i Medellín, Colombia. World Urban Forum arrangeras av FN-organet UN-Habitat och är ett forum för kunskapsinhämtning och kunskapsutbyte kring boende- och stadsutvecklingsfrågor. Temat för i år är "Urban Equity in Development – Cities for Life".

Sverige deltar i World Urban Forum 7

Socialdepartementet,
14 mars 2014