Sverige föreslås få ta del av EU-bidrag

Inom ramen för TEN-T, det transeuropeiska transportnätverket finns möjlighet att via Fonden för ett sammanlänkat Europa ansöka om medfinansiering för studier och byggande. I EU-kommissionens förslag föreslås projekt där svenska aktörer ingår beviljas bidrag med över 450 miljoner euro. TEN-T, det transeuropeiska transportnätverket, syftar till att knyta samman Europas infrastruktur och den totala tilldelningen till samtliga länder den här utlysningen föreslås vara 13,1 miljarder euro till 276 projekt.
Pressmeddelande Från Näringsdepartementet, Anna Johansson