Sverige genomför EU:s nya regler om offentlig upphandling

– Det är ett omfattande lagtekniskt arbete som ligger bakom det delbetänkande som utredningen har lämnat i dag. Syftet med de nya upphandlingsreglerna är bland annat att underlätta för små och medelstora företag att delta i offentlig upphandling. Det sa civilminister Stefan Attefall när Genomförandeutredningen delredovisade sina förslag.

Sverige genomför EU:s nya upphandlingsregler

Socialdepartementet,
3 juli 2014