Sverige halkar efter inom solenergi 

Sverige ligger efter i den gröna omställningen jämfört med andra europeiska länder, visar en ny sammanställning av solcellsaktören Otovo.

Även om Sverige har en stark position när det kommer till användningen av värmepumpar och elbilar, så ligger vi långt bakom andra länder sett till spridningen av solenergi. 

Vida Wachtmeister, Sverigechef Otovo.

– Sverige, och många andra europeiska länder, har historiskt haft ett ganska ensidigt fokus på utvecklingen av viss grön teknik, vilket har lett till att andra försummats. Vad som behövs är en sammanhängande övergripande politik som främjar och stödjer alla former av grön teknik, säger Vida Wachtmeister, Sverigechef på Otovo. 

Värmepumpar

Otovo har sammanställt data som visar hur grön energi i form av värmepumpar, solceller och elbilar fördelas i Europa. Det visar sig att Sverige ligger i topp både vad gäller antalet hushåll som har en värmepump (50 procent), och andelen elbilar sett till den totala mängden bilar (5 procent). Däremot har endast tre procent av hushållen i Sverige installerat solceller, vilket placerar Sverige långt bakom andra europeiska länder. 

Sveriges framgång inom värmepumpar kan till stor del tillskrivas historisk acceptans och en aktiv, incitamentsdriven politik. Tekniken fick fäste redan under 1970-talet som ett resultat av oljekrisen. Utbyggnaden av kärnkraft, i kombination med den redan existerande vattenkraften skapade en stabil och billig elförsörjning som gjorde att många hushåll investerade i en värmepump. Idag har Sverige även bidrag för installationsarbete och energieffektivisering för el- eller gasuppvärmda hus.  

Norge ligger före 

När det gäller elbilar är Sverige ett av de ledande länderna i Europa, men vi hamnar långt efter Norge, där nästan var fjärde bil (24 procent) är eldriven. Den norska regeringen har kontinuerligt tillhandahållit nya incitament för elbilar. Fram till slutet av 2022 var elfordon undantagna från 25 procent moms vid köp, samt från registreringsavgifter. Elbilsägare är dessutom i stort sett befriade från väg- och tunnelavgifter, får lägre parkeringsavgifter och tillstånd att använda bussfiler.  

Många europeiska länder har gjort betydande satsningar på andra typer av grön teknik. Till exempel har Nederländerna, där så många som en fjärdedel av hushållen har en solcellsanläggning, sedan 1990-talet implementerat kraftfulla statliga åtgärder för att främja solenergilösningar. Den mest betydande åtgärden är nettomätningsregeln, som möjliggör kompensation eller skatteförmåner för privatpersoner med solcellsanläggningar som matar överskottsel tillbaka till elnätet. Belgien, som också rankas högt, införde solpanelsubventioner redan 2003. Subventionerna garanterades i 20 år och finansierades genom elräkningsavgifter för användare som inte installerade solpaneler.  

Incitament behövs

– Till följd av de senaste årens energikris vill allt fler svenska konsumenter bli mer självständiga i sin energiproduktion. Samtidigt är det i rådande ekonomiska tider en utmaning för privatpersoner att göra de nödvändiga investeringarna. Därför behövs incitamentsbaserad politik som gör all grön teknik mer tillgänglig. Utan sådana åtgärder riskerar Sveriges position som en ledande aktör inom klimatomställningen att stagnera, avslutar Vida Wachtmeister. 

Text och bild har ställts till förfogande för publicering i OFFENTLIGA AFFÄRER och redigerats före publicering.