"Sverige har prisat bort de enkla jobben"

”Just nu så tycker jag att man säga att vi är den största försvaren av den svenska modellen.” Orden är Carola Lemnes, vd på Svenskt Näringslivs. I senaste Företagsamt med Lemne förklarar hon varför höga ingångslöner är ett problem.