Sverige ligger över EU-genomsnittet på 7 av 10 områden som rör små och medelstora företag

Initiativet Small Business Act (SBA) är EU:s viktigaste policyinitiativ för små och medelstora företag. Den 25 november släppte EU-kommission faktabladet "SBA faktablad 2013 – Sverige" som visar att Sverige ligger över genomsnittet på sju av tio SBA-områden, bland annat inom området Entreprenörskap.

Läs artikel: Sverige ligger över EU-genomsnittet på 7 av 10 SBA-områden

Näringsdepartementet,
26 november 2013