Sverige och Chile siktar på avtal om välfärdsfrågor

Den 23–25 november besökte folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström Chile för att utbyta erfarenheter med sina chilenska motsvarigheter och med president Michelle Bachelet. Sverige och Chile vill lära av varandra för att bygga jämlika och hållbara välfärdsstater. Ambitionen är att ta fram ett övergripande samförståndsavtal på välfärdsområdet.