Sverige och USA motsätter sig legalisering av narkotika

Under högnivåmötet i FN:s narkotikakommission sammankallade USA:s och Sveriges regeringar till ett möte mellan en grupp länder som verkar för att bevara de befintliga tre FN-konventionerna om narkotikakontroll och att främja ett folkhälsoperspektiv på narkotikaproblemet. Mötet leddes av USA:s chef för den nationella narkotikakontrollmyndigheten Michael Botticelli och Sveriges barn- och äldreminister Maria Larsson.

Pressmeddelande: Sverige och USA motsätter sig legalisering av narkotika

Socialdepartementet,
14 mars 2014