Sverige ordförande för internationellt innovationsnätverk

Från den 1 juli 2015 till 30 juni 2016 är Sverige ordförande för EUREKA. Eureka är ett internationellt nätverk vars syfte är att främja transnationella samarbetsprojekt inom marknadsnära forskning och utveckling.
Artikel på webbplatsen Från Näringsdepartementet, Mikael Damberg