Sverige påverkas av narkotikatrender i Europa

-Det är viktigt att vi blickar utåt och ser Sverige i ett Europeiskt sammanhang där vi påverkas av trender vad gäller vilka preparat som missbrukas och förändrade rutter för narkotikasmuggling. Det är också angeläget att sprida kunskap om vad vi lyckats åstadkomma här i Sverige och vilka specifika utmaningar vi har framför oss.
Det sa folkhälsominister Gabriel Wikström med anledning av Socialdepartementets och Folkhälsomyndighetens kunskapsseminarium om och presentation av årets rapport från Europeiska Centrumet för kontroll av narkotika om trender och utveckling på narkotikaområdet i Europa.

Webb-TV, Artikel på webbplatsen Från Socialdepartementet, Gabriel Wikström