Sverige presenterar förslag om djurskydd i EU

Sverige tillsammans med Tyskland, Danmark och Nederländerna presenterade på rådsmöte i Bryssel ett initiativ för att förbättra djurskyddet i EU. Förslaget syftar till ett erfarenhetsutbyte och att stimulera till nya initiativ på djurskyddsområdet. Sven-Erik Bucht deltog vid mötet den 15 februari.