Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa

Regeringen och SKL är överens om en handlingsplan på e-hälsoområdet för perioden 2017–2019. Handlingsplanen innehåller bland annat en ny nationell samverkans- och samordningsstruktur.