Sverige ska bli en av världens mest attraktiva miljöer för avancerad industriell verksamhet

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg medverkade på onsdagen vid ett seminarium om riskkapital som motor för nyindustrialisering. Som stöd i arbete med nyindustraliseringsstrategin har regeringen även tillsatt ett advisory board.
Artikel på webbplatsen Från Näringsdepartementet, Mikael Damberg