”Sverige skulle tjäna på större lönespridning”


Hur ska vi använda lönesättning som ett strategiskt sätt att öka produktiviteten och lönsamheten i våra företag? Det var huvudämnet när ett tjugotal dalaföretagare hade samlats för att diskutera vad man ska tänka på vid lönesättning.