Sverige stöder WHO-konferens om skadliga hälsoeffekter av cannabis

Den 21 till 23 april genomför Världshälsoorganisationen (WHO) en expertkonferens om cannabis i Bro utanför Stockholm.
– Sverige stöder WHO med den här expertkonferensen eftersom vi vill att debatten om cannanbisanvändningens hälsoeffekter utgår från vetenskap och forskning, sa Per-Anders Sunesson, chef för enheten för familj och sociala tjänster, i sitt inledningstal.

Artikel: Sverige stöder WHO-konferens om skadliga hälsoeffekter av cannabis

Socialdepartementet,
22 april 2015