Sverige tar plats i styrkommittén för Forest Europe

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht deltog den 20 oktober en högnivåkonferens i Madrid inom ramen för det skogliga samarbetet Forest Europe. Sverige tar nu för första gången plats i Forest Europes styrkommitté.

Artikel på webbplatsen från Näringsdepartementet, Sven-Erik Bucht