Sverige tillsammans: Idrottens språk talas av alla

Idrottsverksamhet i föreningslivet är en mötesplats över gränser och en arena för integration. Seminariet gav inblick i hur idrottsrörelsen arbetar för att engagera nyanlända i föreningarnas verksamhet.

Webb-TV från Arbetsmarknadsdepartementet, Socialdepartementet