Sverige tillsammans: Lösningar för bostadsförsörjning

Seminariet gav inspirerande exempel på arbetssätt som syftar till att underlätta bostadsförsörjningen och utveckla boendet för nyanlända.

Webb-TV från Arbetsmarknadsdepartementet, Näringsdepartementet, Mehmet Kaplan