Sverige tillsammans: Så anställer vi nyanlända – näringsliv och offentlig sektor

Vi möter ett landsting, ett storföretag och ett familjeföretag som delar med sig av sina erfarenheter av att tillvarata nyanländas kompetens. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg inledde seminariet.

Webb-TV från Arbetsmarknadsdepartementet, Näringsdepartementet, Mikael Damberg