Sverige väljs in i FN-organet IMOs råd

Det står nu klart att Sverige åter tar en plats i rådet för den internationella sjöfartsorganisationen (International Maritime Organization, IMO), FNs fackorgan för sjöfartsfrågor. Detta röstades igenom idag på IMOs generalförsamling i London, som pågått sedan 23 november och avslutas den 2 december i år. Sveriges plats i rådet gäller för åren 2016 – 2017.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Anna Johansson