Sverige världsledande i innovation

Svenskarnas innovationsförmåga ligger i världstoppen visar World Intellectual Property Organisation, WIPOs årliga mätning av globalt Innovationsindex. Sverige behåller sin tredje placering i mätningen där totalt 141 länders innovationsförmåga rankas.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Mikael Damberg