Sveriges konvergensprogram överlämnat till EU-kommissionen

Den 24 april överlämnade regeringen Sveriges konvergensprogram för 2015 till EU-kommissionen. Konvergensprogrammet baseras på de åtgärder som aviseras och föreslås i propositionen Vårändringsbudget för 2015 samt de som aviserades i 2015 års ekonomiska vårproposition. Programmet baseras även på den prognos för den ekonomiska utvecklingen och de offentliga finanserna som presenterades i vårpropositionen.

Rapport: Sveriges Konvergensprogram 2015

Finansdepartementet,
24 april 2015