Sympativarsel från Fastighets och Seko

Fackförbunden Fastighets och Seko har idag varslat om sympatistrejk på flera avtalsområden. Syftet med strejkvarslen är att skada svensk industri för att på så sätt tvinga fram ett avtal som spräcker märket för årets avtalsrörelse.