Ta vara på möjligheten att använda eBlomlådan

Sedan 2012 erbjuder SKL eBlomlådan – ett verktyg för självvärdering av service och verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering. SKL arbetar nu med en uppdatering av verktyget som lanseras på konferensen Offentliga Rummet i maj 2014.