Tal under UNGASS rundabordssamtal om mänskliga rättigheter

UN Special Session of the General Assembly – UNGASS 2016
New York, 20 April, 2016
Det talade ordet gäller.