Tal vid the Conference of States Parties to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, New York

Statssekreterare Pernilla Baralt talade vid konferensen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i New York. Det talade ordet gäller.
Tal Från Socialdepartementet