Regeringen utreder tandvårdsreformen

Utredningens syfte är att bland annat analysera hur systemet för det allmänna tandvårdsbidraget och högkostnadsskyddet kan förbättras samt föreslå hur kunskapen om tandvårdsstödet kan öka bland de grupper där man vet att kännedomen är låg.

Pressmeddelande: Regeringen utreder tandvårdsreformen

Socialdepartementet,
2 april 2014