Tar ställning för jämställdhet

I dag skriver en lång rad företrädare för kommuner och regioner under en gemensam deklaration. Bland undertecknare: Lena Micko och Heléne Fritzon, SKL.