Tätare samarbete mellan Sverige och Kina

Regeringens exportstrategi syftar till att stärka svenska företags möjligheter att etablera sig och växa på en global marknad. Kina är Sveriges största handelspartner i Asien och ett viktigt land för svensk export och kunskapsutbyte. Landet har i och med sin storlek särskilda behov av effektiva och hållbara transporter.