Teckenspråksöversatta filmer Tolktjänst för vardagstolkning Ds 2016:7

Här finner du länkar till teckentolksöversatta filmer av kapitel 1, Promemorians huvudsakliga innehåll och kapitel 5, Överväganden och förslag i promemorian Tolktjänst för vardagstolkning, Ds 2016:7.