Tiden för överprövningar halverades

Förra årets överprövningar i Göteborg stads upphandlingar gick betydligt fortare att avgöra än tidigare. Den genomsnittliga handläggningstiden i förvaltningsrätten minskade från 4,2 månader 2022 till exakt två månader 2023.

Fredrik Rogö. Foto: Johanna Hellén.

En trolig anledning är det skyndsamhetskrav som nu finns i lagen om offentlig upphandling, menar Göteborgs stads Inköp och Upphandling.

Fredrik Rogö, upphandlingsjurist på Göteborgs Stad Inköp och upphandling konstaterar att en kortare handläggningstid ger positiva effekter för både upphandlande myndigheter och leverantörer.

Mer förutsägbart
 – Den största effekten är en mer förutsägbar och rimlig tid för en överprövning. Att man helt enkelt kan räkna med en rimlig tid för överprövning som en del i tidsplanen för en upphandling, säger Fredrik Rogö

Det är tredje året i rad som antalet överprövningar minskar. Totalt 18 stycken inkom till inköps- och upphandlingsförvaltningen, visar samanställningen för överprövningar 2023.

OFFENTLIGA AFFÄRER tog kontakt med Fredrik Rogö som resonerar vidare kring de allt kortare tiderna.

Tidsfristerna hålls
Han menar att skyndsamhetskravets tillämpning främst gäller domstolen. Och en typisk sak är att domstolen ser till att tidsfristerna som sätts verkligen hålls och inte slentrianmässigt meddelar anstånd.

– Sedan har det framför allt gått mycket snabbare från att målet är kommunicerat klart mellan parterna, till domen kommer. Det som påverkar med att överprövningar går snabbare är en mer rimlig och förutsebar tid att ta hänsyn till. Tidigare år har vi både haft längre handläggningstider men framför allt sett att vissa enskilda mål tagit väldigt lång tid. Det kan såklart i slutändan påverka möjligheten till inköp om området helt enkelt blir avtalslöst på grund av en alltför utdragen överprövning.  

– Nu var de kortare handläggningstiderna bara en iakttagelse för våra mål under förra året. Men man kan ju såklart hoppas att kortare handläggningstider är en nationell trend när den samlade statistiken kommer i april, avslutar Fredrik Rogö.

Här går det att läsa årets rapport.