Tidig planering för säker vård i sommar

Bemanningsläget inför sommaren i vården kan bli ansträngt, uppger landstingen och regionerna i en enkät. Sjuksköterskor är en svårrekryterad grupp, medan arbetsgivarna har lättare att rekrytera undersköterskor och läkare.