Tidsplan för tre lagstiftningsärenden på finansmarknadsområdet

Just nu pågår arbetet med flera stora lagstiftningsärenden på finansmarknadsområdet, varav några gäller genomförande av EU-direktiv.