Till Almedalen för debatt

SKL deltar i Almedalsveckan för att lyfta kommun- och landstingsperspektivet i så många debatter som möjligt.