Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen

Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04). Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2015.

Rättsdokument, Kommittédirektiv från Näringsdepartementet, Regeringen