Tilläggsdirektiv till ToR-utredningen. Utredningen om trygghetssystemen och internationell rörlighet (S 2014:17)

Utvidgning och förlängd tid för redovisning av uppdraget Utredningen om trygghetssystemen och internationell rörlighet.