Tilläggsdirektiv till Utredningen om en översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle (N 2015:06). Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2015.

Rättsdokument, Kommittédirektiv från Näringsdepartementet, Regeringen