Tilläggsdirektiv till Välfärdsutredningen

Regeringen har idag gett tilläggsdirektiv till Välfärdsutredningen för att komma vidare med några av Ägarprövningsutredningens förslag och beakta riksdagens tillkännagivanden på området. Utredningen ska bland annat utreda utökad tillståndsplikt på socialtjänstens område samt definiera vilka insatser inom hemtjänst som kan omfattas av tillståndsplikt.

Pressmeddelande från Finansdepartementet, Ardalan Shekarabi