Tillfällig lättnad för personlig assistans

Regeringen väljer att stoppa Försäkringskassans tvåårsomprövningar till dess att en ny lagstiftning är på plats. Det innebär en tillfällig lättnad.