Tillförordnad VD för SKL och SKL Företag

Idag informerades styrelsen om att arbetsutskottet utsett Lena Dahl, nu direktör och avdelningschef för avdelningen för administration, till tillförordnad VD för SKL och SKL Företag.