Tillväxtfrämjande åtgärder högprioriterat av finansministrarna

Investeringsfrämjande åtgärder stod på dagordningen då EU:s ministrar med ansvar för ekonomiska och finansiella frågor träffades i Luxemburg den 14 oktober. Även energibeskattning och frågor kopplade till den kommande bankunionen diskuterades.

Artikel: Tillväxtfrämjande åtgärder högprioriterat av finansministrarna
Pressmeddelande: Magdalena Andersson deltar i Ekofinrådsmöte i Luxemburg

Finansdepartementet,
15 oktober 2014