Tillväxthinder större för småföretag med fler anställda

Svenska företag med 10-49 anställda vill växa men ser fler tillväxthinder än andra företag. Samtidigt är innovationskraften stark. Det visar Tillväxtverkets stora enkätundersökning Företagens villkor och verklighet 2014.