Tillväxtverket får utökat ansvar att förenkla för företagen

Arbetet för förenkling för företagen samlas under ett tak. Regelrådets verksamhet permanentas och inordnas som ett särskilt beslutsorgan hos Tillväxtverket.