Utredning föreslår en reformerad reglering för tjänstepensionsföretag

I dag överlämnade Tjänstepensionsföretagsutredningen sitt betänkande till Peter Norman. Utredningens uppdrag har varit att lämna förslag till en ny rörelsereglering för tjänstepensionsinstitut. Vid en webbsänd pressträff presenterade utredare Tord Gransbo slutbetänkandet.

SOU 2014:57 En ny reglering för tjänstepensionsföretag
SOU 2014:56 Genomförande av Omnibus II-direktivet

Finansdepartementet,
27 augusti 2014