Trafiksäker användning av mobiltelefon

Transportstyrelsen har med anledning av ett regeringsuppdrag redovisat åtgärder för att stödja en trafiksäker användning av mobiltelefon och kommunikationsutrustning under färd.

– Det här är en bra början på ett långsiktigt arbete för säkrare förare, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Läs artikel: Trafiksäker användning av mobiltelefon under färd

Näringsdepartementet,
2 april 2014