Trängselskatt även för utländska fordon införs

Utländska fordon omfattas inte av trängselskatt idag. För att trängselskatten ska vara mer rättvis föreslår därför regeringen att även ägare av utländska fordon ska betala trängselskatt. Förslaget lämnas i en remiss till lagrådet i dag.

Pressmeddelande: Trängselskatt även för utländska fordon införs
Lagrådsremiss: Trängselskatt för utländska fordon och vissa andra trängselskattefrågor

Finansdepartementet,
21 augusti 2014